پرکن اسپری پاکت دار

دستگاه پرکن  نیمه اتوماتیک اسپری پاکت دار (BOV)
مناسب جهت تولید انواع اسپری(خوشبو کننده، رنگ، حشره کش، بوگیر، براق کننده و.....)