پرکن اسپری

دستگاه پرکن نیمه اتوماتیک
مناسب جهت تولید انواع اسپری(خوشبو کننده، رنگ، حشره کش، بوگیر، براق کننده و.....)